Seurakunnan tilitiedot

Seurakunnan yleinen tili: FI42 5543 0120 0032 83

Nuoret ja lapset: FI08 5543 0140 0169 35

                  Viite molempiin tileihin: 20022